מרוחות

אותו משקל, אותה כמות זהב רק שטוח

חתוכות

מטבע ארופאי מזהב שחתכנו והפכנו לטבעת

חוטיות

טבעות בעלות פרופיל משולש שקצת סטו מהמסלול

גולמיות

השתמשנו בטבעות בסיסיות ובאבנים לפני עיבוד

מרוקנות

את המבנים שבמקור היו בתים לאבנים שמנו במרכז